uip logo

瀏覽人次9079727
:::

課程結構學分表

參見依本系教育目標與核心能力所規劃之畢業學分架構圖

   

   

  在課程規劃中可見配合本系教育目標與核心能力所規劃之學分結構說明表及架構圖  備註:本系課程皆以英語授課) 

       106級起適用

   

     103級至105級適用

   

   

   

  附件下載